Záverečné klasifikácie: 

Rally_Lubenik_2018-MSR_2WD_Oficialna_zaverecna_klasifikacia

Rally_Lubenik_2018-MSR_Historik_Oficialna_zaverecna_klasifikacia

Rally_Lubenik_2018-MSR_Junior_Oficialna_zaverecna_klasifikacia

Rally_Lubenik_2018-MSR_Oficialna_zaverecna_klasifikacia

Rally_Lubenik_2018-RRP_Oficialna_zaverecna_klasifikacia

Rally_Lubenik_2018-RRP_Registrovane_posadky_Oficialna_zaverecna_klasifikacia

Rally_Lubenik_2018-RRP_Registrovane_posadky_Oficialna_zaverecna_klasifikacia

Rally_Lubenik_2018-SRP_Oficialna_zaverecna_klasifikacia

Rally_Lubenik_2018-SRP_Predbezna_zaverecna_klasifikacia

 

 

 

Štartovné listiny sobota: 

MSR_Startova_listina_pre_1_etapu_Sekcia_2

RRP_Startova_listina_pre_1_etapu

SRP_Startova_listina_pre_1_etapu

 

 

Poradie a časy štartu: 

2018-MSR_Poradie_a_casy_Slavnostneho_Startu

Rally_Lubenik_2018-MSR_Startova_listina_pre_1_etapu_Sekcia_1

Rally_Lubenik_2018-MSR_zoznam_prevzatych_vozidiel

Rally_Lubenik_2018-RRP_Poradie_a_casy_Slavnostneho_Startu

Rally_Lubenik_2018-RRP_zoznam_prevzatych_vozidiel

Rally_Lubenik_2018-SRP_Poradie_a_casy_Slavnostneho_Startu

Rally_Lubenik_2018-SRP_zoznam_prevzatych_vozidiel

 

 

Zoznam prihlásených: 

ZOZNAM PRIHLÁSENÝCH MSR 2018

ZOZNAM PRIHLÁSENÝCH SRP 2018

ZOZNAM PRIHLÁSENÝCH RRP 2018

 

Harmonogram preberaní: 

HARMONOGRAM PREBERANÍ MSR

HARMONOGRAM PREBERANÍ SRP

HARMONOGRAM PREBERANÍ RRP

 

Program

 

Mapy: 

Piatok 13.7.2018

Sobota 14.7.2018

 

 

Časový harmonogram a uzávierky ciest 

 

 

Vykonávacie nariadenia:

 

VN1

 

VN2

 

VN3

 

 

Zvláštne ustanovenia:

 

MSR

 

MSR (EN)

 

 

Scroll to top