Vytlačiť 

 

Uznesenie obecného zastupiteľstva 30.1.2018

 

 

Uznesenie obecného zastupiteľstva 30.4.2018

 

 

Uznesenie obecného zastupiteľstva 27.6.2018

 
 

Uznesenie obecného zastupiteľstva 30.4.2018

 

 

Uznesenie obecného zastupiteľstva 26.9.2018

 

 

Uznesenie obecného zastupiteľstva 6.11.2018

 

 

Uznesenie obecného zastupiteľstva 10.12.2018