Vytlačiť 

Uznesenie z mimoriadneho obecného zastupiteľstva 19.01.2016

 

Uznesenie obecného zastupiteľstva 11.03.2016

 

Uznesenie obecného zastupiteľstva 29.03.2016

 

Uznesenie obecného zastupiteľstva 21.06.2016

 

Uznesenie obecného zastupiteľstva 29.09.2016

 

Uznesenie obecného zastupiteľstva 28.12.2016