Obec Lubeník, 049 18 Lubeník 222

 

P o z v á n k a

 

 

            Starosta obce Vás pozýva na verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Lubeník, ktoré sa uskutoční dňa 17.4.2015 o 10.00 hod. v zasadačke obecného úradu s týmto programom